مدیران عزیز ! با نام کاربری و رمز عبور سامانه هوشمند معلم خود می توانید به سامانه مدرسه وارد شوید.
تاریخ : 1398/07/25 13:25

مراحل ثبت اسامی>> رفتن به منوی اسامی دانش آموزان در زیر منوی مدرسه من / اسامی دانش آموزان ثبت اسامی دانش آموزان از یکی روش های: 1- ثبت انفرادی از دانش آموز جدید 2- ثبت گروهی دانش آموزان سال قبل با جستجو کد ملی و تعیین پایه و نوع بیمه و اضافه به لیست و انتقال از گزینه انتقال به سال جدید 3- ورود از فایل اکسل از قبل تعیین شده یا ورود از فایل اکسل سناد
تاریخ : 1398/07/25 13:25

دانش آموزان عزیز! از کد ملی خود به جای نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه مدرسه استفاده نمایید.
تاریخ : 1398/07/25 13:22