با توجه به نياز داشتن آمار و اطلاعات تجميع شده ، دقيق و سالم از تمام موجوديت هاي آموزش و پرورش , سامانه هوشمند مدرسه با داشتن فرآيندهاي الكترونيكي مختلف براي مديران ادارات و مدارس راه اندازي شده است.
جمع آوري اطلاعات روستا مركزي دانش آموزان مدارس استان از تاريخ 98/9/20 لغايت 98/10/10 قابل انجام مي باشد
تاریخ : 1398/10/16 11:39

مدیران مدارس می توانند با داشتن شماره حساب مدرسه و استفاده از لینک تبدیل شماره حساب بانکی ملی به شبا https://bmi.ir/fa/shaba شماره شبا را بدست آورند
تاریخ : 1398/10/08 09:18

تارنمای سامانه آزمون سراسری فارس konkoor.farsedu.ir
تاریخ : 1398/09/23 20:35

مراحل ثبت اسامی:
رفتن به منوی اسامی دانش آموزان در زیر منوی مدرسه من / اسامی دانش آموزان
ثبت اسامی دانش آموزان از یکی روش های:
1- ثبت انفرادی از دانش آموز جدید
2- ثبت گروهی دانش آموزان سال قبل با جستجو کد ملی و تعیین پایه و نوع بیمه و اضافه به لیست و انتقال از گزینه انتقال به سال جدید
3- ورود از فایل اکسل از قبل تعیین شده یا ورود از فایل اکسل سناد
تاریخ : 1398/08/05 21:07

مدیران عزیز ! با نام کاربری و رمز عبور سامانه هوشمند معلم خود می توانید به سامانه مدرسه وارد شوید.
تاریخ : 1398/07/25 13:25

دانش آموزان عزیز! از کد ملی خود به جای نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه مدرسه استفاده نمایید.
تاریخ : 1398/07/25 13:22

با توجه به اجراي ماده 69 از برنامه ششم مبني بر نحوه اتصال مدارس به اينترنت و جمع آوري اطلاعات به روز از موجوديت هاي مختلف در آموزش و پرورش، مديران مدارس بايد تا پايان وقت اداري 10/ 10 / 98 براي تكميل موارد خواسته شده در سامانه هوشمند مدرسه (madreseh.farsedu.ir) اقدام نمايند .
تاریخ : 1398/10/08 09:07

تمامی حقوق این سامانه متعلق به اداره کل آموزش و پرورش فارس می باشد - نگارش 0.9.2 - کاربران برخط: